۱۳۸٤/٦/٢٠

 

ياهو

بدون شرح!

حكايت تشنگي و ...

     ... می توانم تا هميشه تشنه‌ات باشم

                                                           باران اگر ببارد

                                                                                      اگر ببارد...

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  امشب... همين امشب كه از پشت شيشه‌ی دلم رد شدی و... كتاب را باز ميكنم...

   روزه يكسو شد و عيد آمد و دلها برخواست

می ز خمخانه به جوش آمد و می بايد خواست

   توبه‌ی زهدفروشــــــــان گران جان بگذشت

وقت رندی و طرب كردن رندان پيداســـــــــــــــت...

  كاش بودی و ميگفتی يعنی چی ؟...

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كاريكاتور از اردشير رستمی است.


:: لينک || ۱:٤٩ ‎ق.ظ ::


پيام‌های ديگران  پيام هاي ديگران ()

 
 

Powered by: PERSIANBLOG