۱۳۸٤/٧/٢٥

 

ياهو

زينهارازاين بيابان وين راه بی‌نهايت...

        چو حريصی كه مرا بی‌خور و بی‌خواب كنی    دركشی روی و مرا روی به محراب كنی

        آب را در دهنـــــــــــــــم تلخ‌تر از زهر كنی      زهره‌ام را ببـــــری در غم خود آب كنی

       چون ز دام تو گريزم تو به تيـــــــــرم دوزی      چون سوی دام روم دست به مضراب كنی

       با ادب باشم٬ گويی كه برو مست نه‌ای        بی ادب گردم٬ تو قصـــــــه‌ی آداب كنی

       گهِ عزلت تو بگويی كه چو رهبان گشتی       گهِ صحبت تو مرا دشمن اصحــاب كنی

       گر قصب‌وار نپيچـــــــم دل خود در غم تو         چو قصب‌پيچ مرا هالك مهتـــــــاب كنی

       در توّكل٬تو بگويی كه سبب سنّت ماست      در تسبّب٬ تو نكوهيــــدن اسباب كنی

       من كه باشم؟ كه به درگاه تو صبح صادق       هست لرزان كه مباداش كه كذّاب كنی

       همه را نفی كنی باز دهی صد چنــــدان       دی دهی و به بهارش همه ايجاب كنی

       چو خمش كرد بگويی كه بگو و چو بگفت        گويیش پس تو چرا فتح چنين باب كنی؟!*

***

  الهي...الهي...الهي...چقدر تا كامل شدن ماه مانده؟... من دلم می‌لرزد...

  اگر می‌دانستی چقدر می‌ترسم...چقدر می‌خواستم با تو حرف بزنم... با همين واژه‌های زمينی٬ حرف بزنم با تو... چقدر نياز داشتم تا اين آتش را در دست‌های امين تو ببارم... امانبودی. چقدر می‌خواستم ببينمت٬ قبل از اينكه رمضان بيايد...اما نبودی... كه آرامم كنی. من می‌ترسم... نمی‌دانی چه می‌كشم...در اين سحرها... كاش يادت نرفته باشد كه چرا به تو محتاج‌ام...چرا...

   محبوب من٬ مهربان!

  من دستهای تو را گم كرده‌ام... و گاه در قنوت‌هايم به لكنت می‌افتم. من صدای تو را گم كرده‌ام و دعاهايم را به ياد نمی‌آورم... ناتمام می‌مانند. من چشم‌های تو را گم كرده‌ام و چند وقتی است كه در خواب‌هايم راه‌‌ها رو به بيابان دارند... و انگار كه جاده‌ها به هيچ سويی راه نمی‌برند. اما نام تو را گم نمی‌كنم...نام تو را...نام تو را... فصل‌الخطاب هرچه دعای من!

  چقدر می‌خواستم ببينمت...قبل از اينكه رمضان بيايد و حالا اين شب‌ها... تنها مانده‌ام و می‌ترسم... ای كاش بودی... من...

      زخال گوشه‌ی ابروی يار می‌ترسم        از آن ستاره‌ی دنباله‌دار می‌ترسم**

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*مولانا / **صائب


:: لينک || ۱:۳٠ ‎ق.ظ ::


پيام‌های ديگران  پيام هاي ديگران ()

 
 

Powered by: PERSIANBLOG