۱۳۸۳/۸/۱٩

 

 آه خامشی بهتر

ورنه من بايد چه می گفتم به او بايد چه می گفتم؟

گرچه خاموشی سر آغاز فراموشی ست

خامشی بهتر

گاه نيز آن بايدی پيوند کو می گفت خاموشی ست

چه بگويم؟ هيچ.

جوی خشکيده ست و از بس تشنگی ديگر

بر لب جو، بوته های بارهنگ و پونه و خطمی

خوابشان برده ست.

با تن بی خويشتن، گويی که در رويا

می بردشان آب، شايد نيز

آبشان برده ست...

                                                                     اخوان ثالث

 


:: لينک || ۱:۳۸ ‎ق.ظ ::


پيام‌های ديگران  پيام هاي ديگران ()

 
 

Powered by: PERSIANBLOG