۱۳۸۳/۱٠/٢۳

 

ياهو

ای قوم به حج رفته کجاييد؟ کجاييد؟

معشوق همينجاست بياييد بياييد

معشوق تو همسايه ی ديوار به ديوار

در باديه سرگشته شما در چه هواييد؟

گر صورت بی صورت معشوق ببينيد

هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شماييد

ده بار از آن راه بدان خانه برفتيد

يکبار از اين خانه براين بام برآييد

آن خانه لطيف است نشانهاش بگفتيد

از خواجه ی آن خانه نشانی بنماييد

يک دسته ی گل کو اگر آن باغ بديديد؟

يک گوهر جان کو اگر از بحر خداييد؟

با اين همه آن رنج شما گنج شما باد

افسوس که برگنج شما پرده شماييد


:: لينک || ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ ::


پيام‌های ديگران  پيام هاي ديگران ()

 
 

Powered by: PERSIANBLOG