۱۳۸۳/۱۱/۱

مَن عَرَف نفسه فقَد عَرَف ربه ...

يا هو

   الحمدُ لله الذی ليسَ لِقضا ئهِ دافع و ِلعَطا ئِهِ مانع * سپاس خدايی را که نه از قضايش جلوگيری کننده ای هست و نه از عطايش ممانعت کننده ای ...

   ... االهّم اجعلنی اخشاکَ کانّی اراک * بار خدايا مرا چنان نسبت به خودت فروتن  قرار ده که گويا تو را ميبينم ؛  و خِرلی فی قضائک و بارک لی فی قَدَرک* و خير در قضايت و برکت در قَدَرت برايم قرار ده .

   حتی لا اُحبّ تعجيل ما اخّرت* تا در آنچه که تو به تاخير انداخته ای تعجيل را نپسندم ؛ ولا تاخير ما اجّلت * و در آنچه تو پيش انداخته ای تاخير نخواهم

  ... يا مَن لا يعلمُ کيف هو الّا هو . يا مَن لا يعلمُ ما هو الّا هو . يا مَن لا يعلمهُ الّا هو ...

    ای آنکه کسی بر چگونگی او آگاه نيست جز او. ای کسی که بر چيستی او آگاه نيست جز او. ای آنکه او را کس نمی شناسد جز او...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چند شب پيش بود، به گمانم شب سه شنبه ... خواب ديدم کنار دريا روی  ماسه ها دراز کشيده ام . آنقدر نزديک به آب که با هر موج ملايمی صورتم خيس ميشد. همينطور که دراز کشيده بودم و زل زده بودم به آسمان ، موج بلندی آمد و روی من وماسه ها را پوشاند... يادم نمی آيد... مرا هم با خودش برد يا نبرد ... نمی دانم...

 


:: لينک || ٢:۳٩ ‎ب.ظ ::


پيام‌های ديگران  پيام هاي ديگران ()

 
 

Powered by: PERSIANBLOG