۱۳۸۳/۱۱/٢٤

من شهادت می دهم ...

يا هو

   خيلی چيزها نوشته بودم ، مثل هميشه ، ولی يادم آمد آن جمله را که :« کلمات ، محرم حرفهای ناگفتنی نيستند.» خط زدم و خط زدم و خط زدم؛ تا اينکه همين ها باقی ماند و  همين ها هم ...

     من شهادت می دهم

     به يگانگی تو ، به اينکه مرا دوست داشته ای و داری.

     شهادت  می دهم

     که سينه ام برای تو گشوده بود و رازهای آن را تنها تو می دانستی.

     شهادت می دهم

    - قسم به همين نسيم خنک معطّری که اين شبها جان تبدار مرا به خود می پيچد -

     که من تنها به تو  اعتماد کردم.

     شهادت می دهم

    که به همه ی حرفهايت ايمان دارم ، به همه ی آنچه بين ما گذشته است و تنها تو بر آن آگاهی .

     شهادت می دهم

    - قسم به همين ها ، همين ها که گاه برانگشتهايم می نشينند و گاه بر شانه هايم -

     که تنها تو مرا کفايت می کنی ، حتی اگر همه ی دنيا انکارم کنند.

     شهادت می دهم

     - قسم به همين سپيدی برف -

     که تو هر گز تنهايم نگذاشتی و همواره برايم مهربانترين بودی و هستی.

    من شهادت می دهم

    به خورشيد

                  - که خواهد درخشيد -

          به باران

                  - که خواهد باريد -

                                    به جنگل ...

                                                   - که سبز خواهد شد ، که سبز خواهد ماند -

من شهادت می دهم ...

    همين.

                      

 

 

 


:: لينک || ۱:۱۸ ‎ق.ظ ::


پيام‌های ديگران  پيام هاي ديگران ()

 
 

Powered by: PERSIANBLOG