۱۳۸۳/۱۱/٢٩

دلم حرم ميخواد ...

يا هو

سقا خونه

   دلم گرفته ٬ دلم خيلی گرفته . نه اينکه فکر کنی حالم خوب نيست ها ٬ نه ٬ حالم که خوبه ؛ فقط دلم گرفته . دلم ميخواست ميرفتم يه جايی ٬ نميدونم يه جای دور مثلآ . تو که حالمو ميفهمی مگه نه ؟ دلم حرم ميخواد . يه حرم امن . يه جايی که تا بتونم گريه کنم . مثل همون سحر ِ روز بعد از عاشورا . همون صبحی که فقط چند دقيقه دير رسيدم و اون دختری رو که شفا گرفته بود برده بودن . روز عاشورا ديده بودمش کنار پنجره فولادی ٬ روی ويلچيرش نشسته بود و حالا ... . اون سحر سرد و بارونی بعد از نماز ، کنار سقا خونه ... چقدر دلم تنگ شده .  چقدر دلم حرم ميخواد . مثل همون حرمی که تا به آستانه اش رسيدم پاهام لرزيد. همونجا کنار ستون اول نشستم . تا اومدم بگم  السلام عليکِ يا بنت علی بن ابيطالب ... نفهميدم چطور گذشت . دلم حرم ميخواد . از اون حرمها که گنبد سفيد کوچيکش دلتو ميلرزونه . از همونا که ميدونی صاحبش با همه ی کوچيکيش يه دل داره قد همه ی آسمون ؛ که اگه دستای کوچولوشو بالا بگيره و برات دعا کنه ٬ توی کوير که هيچی٬ زير زمين هم بارون مياد . آخه اون ميدونه تشنگی چيه .

    دلم گرفته ٬ دلم حرم ميخواد . همون حرمی که يه شب ديدم ... رفتم ... صورتمو به ضريحش چسبونده بودم ٬ چقدر خنک بود . لبام بسته بود ... اما صدای خودمو ميشنيدم ٬ داشتم باهاش حرف ميزدم. همون که ميگن صاحب اين شبهاست . همون که اسمش سفينة النجاته ... همون ... که  يه برادر داره بهش ميگن باب الحوائج ٬ ميدونی که يعنی چی ؟ اين شبها صاحب داره . اين دلها صاحب داره به خدا . نگو که رهامون کرده ٬ نگو که رهامون کردن . يه بار بهت گفتم اگه خدا به دستهای تو و گريه های من نگاه نکنه که خدا نيست ! هنوزم ميگم . اگه دست توسّل دراز کردی و رد شد٬ من ديگه اسم حسين رو نميارم . اگه صدا زدی يا باب الحوائج و شفاعت نکرد ديگه لال ميشم . حالا اينها هيچی ٬ يادت رفته ما يه آقا داريم که برامون دعا ميکنه ؟ گيرم که دعاهای من هم هيچ ٬ دعای اون که رد نميشه ميشه؟ اونهم توی اين شبها . اين شبها صاحب داره مگه يادت رفته گلم؟

   دلم حرم ميخواد. هر جا باشه ٬ فقط حرم باشه. يه جايی که بشه توش بلند بلند گريه کرد. از اون گريه هايی که تو هنوز نديدی . از همونا که يه وقتهايی يه دستی مثل ابريشم ٬ يواشکی اشکهاتو پاک ميکنه٬  بعدش انگار دلتو ميبره اون دور دورا ٬حسابی تکون ميده و بر ميگردونه . اونوقت به خودت ميای و می بينی چقدر سبک شدی . من حالم خوبه فقط  دلم حرم ميخواد ... سقا خونه ... شمع ...


:: لينک || ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ ::


پيام‌های ديگران  پيام هاي ديگران ()

 
 

Powered by: PERSIANBLOG