۱۳۸٤/۱/٦

بهار ... ماه ... غزل ...

يا هو

ماه

      ای آشنای لهجه ی دريا ! غزل بخوان

                                                          ای خوب ِ تا هميشه ی اينجا ! غزل بخوان

      امشب برای مست شدن - با تو - آسمان

                                                           يک کاسه ماه کرده محیّا ، غـــــزل بخوان

     اينجا بهار واژه ی گنگی است بر صليب

                                                           آيينـــــه دار  ِ خون مسيحا ! غـــزل بخوان

    ديگر نگو : "بهـــــار هم از ياد رفته است"

                                                          بگــذر از اين قصيده ی سرما ، غزل بخوان

    چشمان باغ منتظــــر يك اشاره است

                                                          آيينــــــــه ای ٬ بيا به تماشا ٬ غزل بخوان

    ای آبروی باغ و بهار! آبروی عشــــق!

                                                          از عطر سيـــب پر شده دنيا ، غزل بخوان

                                                                                                    ۵/ ۱/ ۸۴

   ***

   نگاه كن  ! دوباره ماه كامل شده است . اينجا حتی يك لكّه ابر هم در آسمان نيست و ماه آنقدر روشن است كه ... دلم هوای تو را دارد باز ... نگاه كن ! دلم برای صدايت تنگ شده است ... ميدانی چند وقت است اسم كوچك مرا صدا نكرده ای ؟ دلم ميخواست اولين خواننده ی اين غزل تو باشی . تويی كه وقتی دفتر مرا ورق ميزدی ٬ مرا تماشا ميكردی ... راستی بارها پرسيده ام چرا ٬ چرا شرم نكردم از آن همه عريانی ؟ اما مگر نه اينكه محرم تر از تو سراغ نداشتم ... تو روح مرا به تماشا نشسته بودی و  من تورا .

     ... مادر ميگفت : اولين كلمه ای كه با آن زبان باز كردی ماه بود ٬ وقتی كه يك شب به ايوان برده بودمت و تو نگاهت به آسمان افتاد و قرص ماه كامل بود آن شب.با دست نشانش دادی و من گفتم بگو : ماه ... و تو گفتی .

   ... كاش ميتوانستم بی واسطه ی همه ی اين كلمات با تو حرف بزنم ... چيزی به صبح نمانده است . پريشان گويی های من هم كه تمامی ندارد.  نه ! نگران نباش حالم خوب است ... فقط به اين ماه كه نگاه ميكنم ... دلم هوای چشمهای تو را كرده ... دلم هوای چشمهای تو را كرده٬ همين .  

   ... صدای اذان ميايد ...   

                                                                              

                                                        

    

   

                                                            

 


:: لينک || ٥:٥٠ ‎ق.ظ ::


پيام‌های ديگران  پيام هاي ديگران ()

 
 

Powered by: PERSIANBLOG