۱۳۸٤/٢/٢٥

 

ياهو

     

      قرار است از شما تشکر کنم اما چطور و با کدام کلمه ؟ تنها اينکه آرزو  ميکنم آسمان دلتان همواره پر از ... چی ؟ ... ها ! ستاره باشد !

 

 بهار!

         ماييم و جنون عشق

         در نم نم باران ها                       ماييم و شب کوچه

                                                        سگهای خيابان ها !

        ماييم پر از نعره

        ماييم پر از فرياد                         شيریم پر از شيرين

                                                        کوهــیم پر از فرهاد

        ما شعله ور اکنون

        رويايــــی فردا ها                         موجيم پر از طوفان

                                                          در آبــــــی دريا ها

         روديم پر از رفتن

         ابريم پر از باران                            راهيــــم پر از قلّه

                                                          خاکيم پر از انسان

         خاکستر بوداييــــم

         آتشکده ی هستی                      زرتشت مسيحــــايی

                                                          هو هو زده در مستی !

         همسفره ی اندوهيم

         همــداغ شقايق ها                     هم آينه ی بغضيـــــم

                                                         همسايه ی هق هق ها !

         ماييم و خدای عشق

         در خلـــــوت باران ها                   ليـــلای شب کوچه

                                                         مجنـــون خيابان ها !

                                                                             وحيد اميری شهريور ۸۱


:: لينک || ۱٢:۳۸ ‎ق.ظ ::


پيام‌های ديگران  پيام هاي ديگران ()

 
 

Powered by: PERSIANBLOG