۱۳۸٤/۳/٢٦

 

خرداد ماه خوبی است ...

        راستی خيلی مسخره است که در عرض يک روز سن آدم از نظر قانونی و دفتر خانه ای يک سال اضافه شود ٬ ها ؟ يک سال بيشتر ٬ يک سال کمتر ٬ چه تفاوتی دارد ؟ . فروغ

    خرداد به هزار و چند دليل ماه خوبی است ! هزارتايش بماند ! چند دليل را عرض می کنم. اول اين که چند سال پيش !!! ساعت هشت صبح روز دوشنبه بيست و هفتم اين ماه در بيمارستان مدائن واقع در چهارراه وليعصر (عج) کنونی ٬ نوزاد دختری به دنيا آمد که کسی به زنده ماندنش اميد نداشت ! اما تقديرش بر ماندن بود ... آن هم چه ماندنی !!!

    پيش از آن که زاده شوم

     مادرم

             نام تو را بر حافظه ام حک کرد

     مادرم

     وقتی به من خبر داد

                     که تو از آن منی

    دلم خواست که زودتر

                         به دنيا بيايم ! *

 ***

    خرداد ماه خوبی است ؛ ماه امام ٬ اسطوره ٬ کودکی ٬ انقلاب ... ماه آزادی ٬ خرمشهر ٬ جهان آرا ٬ خرازی ٬ موسوی ... . و روزهای پايانی اين ماه برای من ياد شريعتی است ٬ معلم ديروز و هنوز من :

         خدايا! به من زيستنی عطا کن که در لحظه ی مرگ ٬ بر بی ثمری لحظه ای که برای زيستن گذشته است ٬ حسرت نخورم ٬ و مردنی عطا کن که بر بيهودگی اش سوگوار نباشم .بگذار تا آن را من خود انتخاب کنم ٬ اما آنچنان که تو دوست داری .

خدايا ! " چگونه زيستن " را تو به من بياموز ٬ " چگونه مردن" را خود خواهم دانست.

     و  چمران ... شمع ... تمثيل بی قراری و بی تابی :

           ... خوش دارم که در نيمه های شب ٬ در سکوت مرموز آسمان و زمين ٬ به مناجات برخيزم ٬ با ستارگان نجوا کنم ٬ و قلب خود را به اسرار نا گفتنی آسمان بگشايم . آرا م آرام به عمق کهکشانها صعود نمايم ٬ محو عالم بی نهايت شوم ٬ از مرزهای عالم وجود درگذرم ٬ و در وادی فنا غوطه ور شوم ٬ و جز خدا چيزی را احساس نکنم ...

***

     و خرداد ماه خوبی است حتی اگر خواهرم که متولد دوم خرداد است به من که متولد بيست و هفتم هستم ٬ بخندد !

     دمکراسی اين نيست

                                   که مرد نظرش را درباره سياست

         بگويد

                                 و کسی هم به او اعتراض نکند

   دمکراسی اين است که

                              زن نظرش را درباره عشق بگويد

                                                        و کسی هم او را نکشد ! **

      و آخرين جمعه خرداد هم احتمالآ روز خوبی است ! چون قرار است وطن مان را دوباره بسازيم !

      چون عشق

                       شرمندگی ای درجه سه است

      و  زن

                      شهروندی درجه سه است

      و مجموعه های شعر

                              کتابهای درجه سه اند

       به همين دليل ما را

                              مردم جهان سوم می نامند ! ***

    و خرداد هميشه ماه خوبی است :

                 گندم + گندم = سنبله

                 کبوتر + کبوتر = تابستان

                 لب + لب = باغ گيلاس

                 گنجشک + بال = آزادی

                 مرکب + کاغذ = انقلاب فرهنگی

                دست من + دست تو = بازار طلا

                من + تو = لرزش شعری در زير پوسته کره زمين.****

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  *پيشگويی**دمکراسی*** تعريفی نو از جهان سوم **** معادله / بانوی ماسه و ماه ٬ سروده سعاد الصباح/ ترجمه وحيد اميری     


:: لينک || ۱٢:٤۸ ‎ق.ظ ::


پيام‌های ديگران  پيام هاي ديگران ()

 
 

Powered by: PERSIANBLOG