ياهو

ايمان‌م مال تو

    ...اينطور که بی‌چاره‌ می‌شوم و به خاک می‌افتم و التماسش می‌کنم که حرفی بزند... مثل همين امشب که تو ... 

      و هرکه خدا را ياری‌کند البته خدا او را ياری خواهدکرد که خدا را منتهای اقتدار و توانايی است(۴۰) و ياری‌کنند‌گان خدا کسانی هستند که اگر در روی زمين آنها را تمکّن و اقتدار دهيم نماز به‌پا می‌دارند و زکات می‌دهند و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند ولله عاقبة الامور (۴۱) / حجّ

    چشم‌هايم خيس بود از همان وقت که ديدمت و دست‌هايم لرزيد و دلم... دلم... دلم... ؛ هيچ‌وقت حرمت خيسی چشم‌هايم را نشکست و لرزيدن دلم را ناديده نگرفت ... هيچ‌وقت... و من اگر تا عمر دارم سر به سجده‌ی شکر داشته باشم از پس آن برنخواهم آمد... و بايد می‌گفت ولله عاقبة‌الامور که سپرده بودم... دل سپرده بودم... و بايد از حجّ می‌گفت که ذيحجّه است و من... نرسيدم به آنجا که بگويم:

    حَسبی حَسبی حَسبی مِن سوالی علمک بـحالی

    نمی‌رسم... که تا هروقت که او بگويد می‌خواهم... می‌خواهم... هرچند که عالم‌ترين است به حال‌م... به حال‌ت... به خدايی خدا که جز برای تو نخواستم... نمی‌خواهم... کبوتر من!... گلکم!... يادت که نرفته؟ چشم‌های من نذر توست... نذر بال‌های تو... خودش گفت... خودش خواست... خواست... خواست... او خواست... بودن من نذر بودن توست... و اين نمی‌دانی چه شيرين است... چه شيرين. وقتی برای تو دعا ميکنم‌ ... به خدا همه‌ی درهای آسمان باز می‌شود... به خدا من ديده‌ام... باور کن. ... باران اگر نبارد درياها را... آسمان را نفرين خواهم کرد... آن‌وقت تا قيامت بايد دنبال لبخند ماه‌ش بدود... ماه من اگر نخندد... من ايمان دارم... بيا دست‌هايم مال تو... چشم‌هايم مال تو... کم است؟... دل‌م که مال تو بود... آرزوهايم... شادی‌هايم... بيا جان‌م... جان‌م مال توست... دار و ندار من!... ماهک غمگين من!... از جان عزيزتر... ايمان‌... ايمان‌م مال تو...

  ببين امشب تا سحر  باز من دلم حرم می‌خواد ... تا سحر... باز اگه صدا زدی يا باب الحوائج ... از همون گريه‌هايی که تو هنوز نديدی... سقاخونه... شمع... شمع... شمع .............................

/ 8 نظر / 18 بازدید
پردیس

برای تو که دعا ميکنم آسمان آنقدر نزديک ميشود که ميتوانم دستم را دراز کنم و ماهش را کنار سجاده ام بنشانم ... برای تو که دعا ميکنم ...

hamidreza

بر آستان جانان گر سر توان نهادن/گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد

tabassom

دوست عزيزم مرسی از يادآوريت اما من فقط به ترجمه شاملو اکتفا کردم به هرحال مرسی.تو چرا انقدر دل گرفته ای اين روزا کليد دعا درهای آسمون رو باز می کنه برات دعا می کنم اگر قابل باشم که به آرامش برسی

sami

سه سقا خونه حسابی ميخوام خيلی ارزوی از دست رفته دارم

marde deltang

سقاخونه... شمع... شمع... شمع .............................

rah

سلاممممممم......... دلتنگم از دلتنگی ات......ياعشق