ياهو

...های يک متولد خرداد

پر...

           همه جمال تو بينم چو چشم باز كنم           همه شراب تو نوشم چو لب فراز كنم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

           حرام دارم با مردمان سخـــــن گفتن            و چون حديث تو آيد سخن دراز كنم

           هزارگونه بلنگم به هر رهم كه برند              رهی‌ كه آن به سوی‌ توست تركتاز كنم

           اگر به دست من آيد چو خضر آب حيات         ز خاك كوی‌ تو آن آب را طـــــــرازكنم

           ز خارخار غـــــم تو چو خارچين گردم             ز نرگــــــس و گل صدبرگ احتراز كنم

           ز آفتاب و زمهتـــــــــاب بگذرد نورم               چو روی‌ خوده به شهنشاه دلنواز كنم

           چو پروبال برآرم زشوق چون بهرام               به مســــــجد فلك هفتمين نماز كنم

          همه سعادت بينم چو سوی‌ نحس روم         همه حقيقت گردد اگر مجــــــاز كنم

           مرا و قوم مرا عاقبت شود محمود                چو خويش را پی‌ محمود خود اياز كنم

           چو آفتاب شوم آتش و ز گرمی‌ دل              چو ذره‌ها همه را مست و عشق‌باز كنم

           پرير ع ‌ش‌ق‌ مرا گفت: من همه نازم            همه نياز شو، آن لحظه‌ايی‌ كه ناز كنم

           چو ناز را بگذاری‌ همه نيـــــاز شوی‌             من از برای‌ تو خود را همه نياز كنم

          خموش باش زمانی‌، بساز با خمشی‌          كه تا برای‌ سماع تو چنگ سازكنم  (مولانا)

***

:: بادت هست آن شب كه گفتی‌ سلام، و من...؛ نه پرسيدی‌، نه گفتم٬ مثل هميشه؛ فقط پابه پای‌ من گريه كردی‌. گفتم خوب می‌‌شوم. گفتم خدا نكند دلم بشكند... گفتم خدا نكند دل‌م ب ش ك ن د... . اگر اين قفس برای‌ انتظار من كوچك است، آن طرف اين آسمان می‌‌توانم آنقدر صبر كنم تا به ياد عهدهای‌ قديم... چشم‌هايش را ببوسم.

/ 9 نظر / 12 بازدید
mina

همون شب قول گرفتم.يادت نيست؟ قول دادی. قول. من هنوزم خواهرکم رو می خوام. قول دادی ...

صحرا

اگر اين قفس برای‌ انتظار من كوچك است..اين قفس برای انتظار من کوچک است ..اين قفس کوچک است ...اين قفس ..قفس ...

سید محمد

سرت به دنیی و عقبی فرو نمی‌آید .. خدا کند دلت شکسته باشد. آن وقت باید دیگر بیایند بند بزنندش.

مرد دلتنگ

سلام... مبارکه...قفس...يعنی اتفاق اسارت ...

منم بدون نامم

نمی دانم در چشمان آن رهگذر چه ديدی که اينگونه در پی اش می دوی و التماسش می کنی.... بعضی وقتها داشته ها آنقدر باارزشند که نمی شود به هر کسی نشانشان داد... امان از غربت.... امان از چشمان نامحرمان... امان از....

منم بدون نامم

من اونو برا خودت نوشتم می شه اینجا نذاریش.مرسی

پرديس

سلام تک پيکر برج دو پيکر... هديه ات را گرفتی يا نه از آن دو تکه عقيق گاهی تلخ و گاهی بی رحم و هميشه خواستنی؟ . . . شمع تولدت می شوم... بی اشک... که اشک هايم را روزها و روزها ست می بلعم و لبخند می زنم... تا به حال ديده ای کسی درون خودش غرق شود؟