ياهو

عرف‌ه...؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اللّهمَ ما اَخافُ فاكفِني

و ما اَحذَرُ فَقِني

و في نفسي و ديني فاَحرُسني...

و اِلي غَيركَ فلاتَكِلني

الهي

      الهي

            الهي اِلي مَن تَكِلُني؟

و انت ربّي و مليك امري

اَشكوا اليك غربتي

اَشكوا اليك غربتي

اَشكوا اليك غربتي

اَشكوا اليك غربتي...*

***

سعی‌ كردم با تو قسمت كرده‌باشم تشنگی‌‌ها را

رفتم و بازآمدم... تا طاقت و توش و توانم بود**

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*از دعای‌ عرفه/پروردگارا! كفايتم كن در هرآنچه كه هراسانم نموده؛ و نگاهم دار از هرچه كه دوری‌ می‌‌كنم از آن؛ و نگاهبان باش نفس و دين مرا...

مرا به غير خودت وامگذار. خدای‌ من! مرا به چه كسی‌ واگذار می‌كنی‌؟حال آنكه تو پروردگار و صاحب‌اختيار منی‌؛ به تو از غربت خويش شكايت می‌‌آورم...

**(؟)

/ 0 نظر / 12 بازدید